X
Back to the top
X

Terms of Use

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการเว็บ poetruio.com
            ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับเว็บ poetruio.com (“ข้อตกลง”) โปรดอ่านข้อตกลงอย่างละเอียด เพื่อยืนยันว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้


กฎการใช้บริการหรือเนื้อหา
            คุณต้องปฏิบัติตามกฎการใช้บริการหรือเนื้อหาที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้ (“กฎการใช้งาน”) การใช้บริการหรือเนื้อหาในลักษณะอื่นๆ นอกจากนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ เว็บ poetruio.com อาจติดตามการใช้บริการหรือเนื้อหาของคุณ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎการใช้งานเหล่านี้


บริการทั้งหมด

  • เว็บ poetruio.com เป็นบริการนิยายเสียง หรือ หนังสือเสียง ออนไลน์ ที่สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรี
  • คุณสามารถใช้บริการและเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย (ยกเว้นจะระบุไว้)
  • คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้ โดยเลือกนิยายเสียง หรือ หนังสือเสียง ที่ต้องการแล้ว “กดซื้อ” เพื่อ “ดาวน์โหลด” นิยายเสียง หรือ หนังสือเสียง ที่ต้องการได้บนเว็บ poetruio.com
  • การจัดส่งเนื้อหาของเว็บ poetruio.com นั้นไม่ได้เป็นการถ่ายโอนสิทธิ์ให้คุณ ในการใช้งานเพื่อส่งเสริมการขาย และไม่ได้เป็นการให้ หรือ สละสิทธิ์ใดๆ ของเจ้าของลิขสิทธิ์
  • ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือ แก้ไข เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือ ค้าขาย โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • เนื้อหาของบริษัทอื่น เว็บ poetruio.com จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบริษัทอื่นที่รวมอยู่ภายในหรือเชื่อมโยงมาจากเนื้อหาหรือบริการ
  • หากคุณไม่ปฏิบัติตาม หรือ เว็บ poetruio.com สงสัยว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ ในข้อตกลงนี้ เราอาจยุติข้อตกลงนี้โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
  • การใช้บริการนี้แสดงว่าคุณยอมรับตามที่กฎหมายกำหนด ที่จะชดเชยและไม่เอาผิดต่อเว็บ poetruio.com ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา และผู้ให้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณ การใช้บริการของคุณ หรือ การดำเนินการใดๆ ของเว็บ poetruio.com ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวนการละเมิดข้อตกลงนี้ คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ฟ้อง หรือ เรียกร้องค่าเสียหาย
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ และเพิ่มข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ๆ หรือ เพิ่มเติมต่อการใช้บริการของคุณได้ทุกเมื่อ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลทันที และ จะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ การใช้บริการต่อของคุณนั้นจะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้